Capital Monster / The boss of the automatic money network

Để có tiền phải có khao khát lớn về sở hữu của cải, tiền bạc.

Muốn kiếm được tiền cần khôn ngoan, biết cách kiếm tiền, thành thật với chính mình, giữ cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn

Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu 巧言亂德, 小不忍則亂大謀

★★★★★

Cách thức tạo nên thành công

Nghệ thuật hướng tâm trí. Thiết lập mạng lưới đa tiêu điểm. Nhắm và bắn.

Tiêu điểm gắn liền và đồng nhất với nhu cầu, sở thích, tâm lý, xu hướng.

Mỗi lần bắn trúng 1 tiêu điểm, phần thưởng là Money.

___

Sâu sát với chuyện tiền bạc